Manual Remote AC joker 4000 Multi RM99+ID

Petunjuk pemakaian remote AC Joker 4000 atau Multi RM99+ID

Cara Jitu

  1. Cari kode AC anda
  2. Tekan “SE-TUP” sekali dan lepas, tekan + atau – hingga nomor yang sesuai dan lepaskan
  3. Segera tekan “ENTER” (selesai)

Cara Auto

  1. Arahkan remote pada AC
  2. Tekan “SET-UP” berulang kali sampai AC berbunyi  beep (menjadi hidup)
  3. Segera tekan “ENTER” (selesai)